6 стаи

5 апартамента

1 ателие

Къща 1

Апартамент 1

Максимален брой гости: 4
Цени от
100 лв. на вечер

Стая 2

Максимален брой гости: 2
Цени от
80 лв. на вечер

Апартамент 3

Максимален брой гости: 5
Цени от
100 лв. на вечер

Стая 4

Максимален брой гости: 2
Цени от
80 лв. на вечер

Къща 2

Апартамент 5

Максимален брой гости: 4
Цени от
100 лв. на вечер

Стая 6

Максимален брой гости: 2
Цени от
80 лв. на вечер

Апартамент 7

Максимален брой гости: 6
Цени от
100 лв. на вечер

Стая 8

Максимален брой гости: 3
Цени от
80 лв. на вечер

Тавнско ателие

Максимален брой гости: 4
Цени от
100 лв. на вечер

Къща 3

Апартамент 9

Максимален брой гости: 4
Цени от
100 лв. на вечер

Стая 10

Максимален брой гости: 2
Цени от
80 лв. на вечер

Стая 12

Максимален брой гости: 3
Цени от
80 лв. на вечер

Запознайте се с нашите Общи условия и правила за резервации, настаняване и престой в Моравско село

Loading...